Stosujemy produkty najwyższej jakości , nowych generacji . Dopasowujemy odpowiednie produkty do danego gatunku drewna . Stosowanie zaleceń producentów oraz przestrzeganie procedur pozwala nam wykonywać zlecone prace wzorowo oraz udzielać gwarancji na wykonywane usługi. 

Stosujemy grunty, kleje, szpachlę, lakiery podkładowe , lakiery nawierzchniowe oraz oleje i koloryzanty firm :